Skip to content

Gyermekkeresztút 2021

Ebben a nehéz időszakban nagy elővigyázatossággal és az előírt szabályok betartásával emlékeztünk meg Jézus Krisztus értünk vállalt áldozatáról.

Iskolás diákjaink részvételével 2021. március 5-én átelmélkedtük Jézus keresztútját, melyhez lelkipásztoruk mellett csatlakoztak iskolánk pedagógusai és egyházközségünk hívei.

A keresztúton nem egy halott emléke előtt tiszteleg a lélek. Jézus szenvedésének és halálának szemlélésében a mindig élő Isten Fia és az Ő elevenítő Lelkének természetfölötti hatásai, kegyelmei adatnak a megfelelő módon közeledő léleknek. Ezek termik azokat a gyümölcsöket, melyek minden keresztény számára szükségesek a saját életének keresztútján.„ részlet a Katolikus lexikonból (http://lexikon.katolikus.hu/K/kereszt%C3%BAti%20%C3%A1jtatoss%C3%A1g.html)

Markó Judit


Album neve: Gyermekkeresztút 2021. (2 fotó)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2

Back To Top