skip to Main Content

A Határtalanul! pályázatok elsődleges célja a Kárpát-medencei diákok magyarlakta területekre irányuló tanulmányi kirándulásainak támogatása.
A HATÁRTALANUL! programot és a hozzá kapcsolódó pályázati kategóriák kezelését az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő végzi.
Az új kiírások jelentős változásokat hordoznak magukban, amelyek során arra törekedtünk, hogy

1.      a HATÁRTALANUL! Program nagyobb célcsoport elérését tegye lehetővé, különös tekintettel a köznevelésben hetedikes vagy annak megfelelő évfolyamon tanuló diákok esetében;
2.      használhatóbbá tegyük a benyújtás és az elszámolás rendszerét annak érdekében, hogy a kevésbé tapasztalt pályázók is bátran vállalkozzanak támogatási kérelem beadására;
3.      a pályázati konstrukció részletei olyan ösztönzőket tartalmazzanak, amelyek minél több diák bevonására motiválják a pályázó iskolákat;
4.      az elnyerhető pályázati összeg növelésével és az elszámolható költségek körének bővítésével a kirándulás teljes költsége – a diákok családjainak anyagi hozzájárulása nélkül – lefedhető legyen.

Back To Top