skip to Main Content

A PRO PAEDAGOGIA CHRISTIANA ALAPÍTVÁNY pályázatot hirdet Szent Gellért Ösztöndíj címmel

I. A PÁLYÁZATBAN RÉSZTVEVŐK KÖRE:

A pályázatban a Katolikus Pedagógiai Intézettel pedagógiai szakmai szolgáltatói szerződést kötött fenntartók nevelési-oktatási intézményei közül az általános iskolák, gimnáziumok, szakgimnáziumok, szakiskolák és kollégiumok vehetnek részt.

II. A PÁLYÁZAT CÉLJA

A pályázat célja: az oktatási intézményekben a rászoruló tanulók támogatása ösztöndíj formájában.

III. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:

Általános feltételek:

  1.  1) Csak önálló intézmény adhat be pályázatot (tagintézmény nem pályázhat külön).
  2.  2) Egy intézmény csak két tanulói ösztöndíjra pályázhat.
  3.  3) Pályázható összeg érintett gyermekenként négy hónapra havi 10.000 Ft.
  4.  4) Önrészt nem várunk el az intézményektől. Ha saját alapítványukból, vagy más forrásból tudnak további támogatást adni tanulóiknak, kérjük, tüntessék fel.
  5.  5) A pályázó intézmény vállalja, hogy az ösztöndíjban részesülő tanulóinak nevét az intézményben plakáton (kötelező), honlapján (kötelező) és lehetőség szerint a helyi sajtóban közzéteszi, ezekkel népszerűsítve a Pro Paedagogia Christiana Alapítványt.

 

Részletes feltételek:

Az intézmények az alábbi három feltételnek együttesen megfelelő tanulók számára pályázhatják meg az ösztöndíjat:

  1. 1) A gyermek mindkét szülője vagy az őt egyedül nevelő szülője/gondviselője munkanélküli; (munkanélkülinek tekintjük a rendszeres főállású jövedelemmel minimum fél éve nem rendelkező személyt, illetve ha GYES-en, GYED-en, közmunkaprogramon van vagy nyugdíjas);
  2. 2) minimum 3 kiskorú gyermek nevelkedik a családban;
  3. 3) a gyermek az I. pontban megadott intézmény nappali tagozatos tanulója.

Megjegyzés:

  • A pályázatok elbírálásánál a kuratórium szempontként figyelembe veszi a tanulók tanulmányi eredményét, sportteljesítményét, közösségi szerepvállalását.
Pályázók köre:
Intézmények
Hatáskör:
Katolikus intézményeknek meghirdetett
Back To Top