skip to Main Content

Hálás szívvel köszöni az Egyházközség a felajánlásokat a Szent György Katolikus Álta­lános Iskolának

Back To Top