Skip to content

Érseki kitüntetésben részesült Kovács Kristóf 8. osztályos tanuló 2022

Az Egri Főegyházmegye tanévzáró ünnepségén Kovács Kristóf, iskolánk 8. osztályos tanulója példaértékű szorgalmáért és kiemelkedő képzőművészeti teljesítményéért érseki oklevelet vehetett át Dr. Ternyák Csaba érsek úrtól.
Kristóf iskolai életútját a példaértékű kitartás és a küzdés jellemzi. Tanulmányai során nem hátrált meg a számára nehezebb kihívások előtt. Feladatait rendkívüli szorgalommal végezte. Szerény, kedves és érdeklődő természetének köszönhetően gyorsan megtalálta helyét osztályában, szakkörökön és iskolán kívüli programokon.
Aktív tagja volt iskolánk képzőművészeti tagozatának, ahol szintén kitűnt szorgalmával és a fotózás iránti szenvedélyével, tehetségével. A művészetek iránti szeretete, tisztelete, elhivatottsága munkáin mindig tükröződik. A kötelezően készített munkákon felül is szívesen vállalt feladatokat.
Kisiskolás korától ministrált a szentmiséken. Érdeklődéssel és szorgalommal fordult a hitélet és az oltárszolgálat feladatai felé. Az iskola és a település egyházi közössége mindig számíthatott rá keresztúti elmélkedések, pásztorjáték, rózsafüzér imádság, egyházi rendezvények alkalmával. Feladatait mindig alázattal, lelkiismeretesen végezte.
Kristóf példamutató magatartásával, kitartó együttműködési készségéével, elnyerte a nevelőtestület elismerését is. Büszkék vagyunk rá eredményes helytállásáért, kívánunk további tanulmányaihoz rendíthetetlen hitet és erőt!
a Tantestület nevében:
Tarnai Mihály
igazgató
Back To Top