skip to Main Content

Álláshirdetés

A Szent György Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
pályázatot hirdet

1. Az alábbi munkakör betöltésére:

– történelem – bármely szakos tanár

2. A munkaviszony időtartama:

2021. 06. 30-ig tartó határozott idejű, teljes munkaidős munkaviszony.

3. A munkavégzés helye: Szent György Katolikus Óvoda, Általános Iskola és AMI, 5054 Jászalsószentgyörgy, Rákóczi út 1.

4. A munkakör keretében ellátandó feladatok:
A meghirdetett pedagógus munkakörre jogszabályban előírt feladatok ellátása az in-tézmény szabályzatainak, pedagógiai programjának és a munkáltatói jogokat gyakor-ló intézményvezető utasításainak megfelelően. A munkaviszonyra a Munka Tör-vénykönyve és a vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései irányadóak.

5. Pályázati feltételek:
– büntetlen előélet;
– magyar állampolgárság;
– foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll;
– teljes cselekvőképesség;
– jogszabályban előírt szakképesítés.

6. A pályázat benyújtásakor átadandó iratok, igazolások:
– jogszabályban előírt végzettséget igazoló okiratok;
– szakmai önéletrajz;
– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy a kiadására irányuló kérelem be-nyújtásának igazolása;
– katolikus plébános ajánlása.

7. A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. év augusztus hó 24. napjától.

8. A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos.

9. További információk: Tarnai Mihály intézményvezetőtől az +36-30-395-1896
telefonszámon és igazgato@szgyki.hu e-mail címen.

10. A pályázatok benyújtásának módja:

– Postai úton a következő címre: 5054 Jászalsószentgyörgy, Rákóczi út 1.

– Elektronikusan a következő címre: igazgato@szgyki.hu

Back To Top