skip to Main Content

Szent Mártonra emlékeztünk 2021

Szent Mártonra emlékeztünk november 11-én.
Az 1. 2. és 3. évfolyamos tanulók által készített munkákból kiállítást rendeztünk. Az iskolaudvaron lámpás felvonulást tartottunk, énekeltünk. Majd libatepertőkrémes kenyeret kóstoltunk.

„Szent Márton a Római Birodalom területén, Savariában (ma Szombathely) született a Kr. u. 316-os vagy 317-es évben. Apja jómódú, pogány katonatisztként szolgált, s jutalomból Itáliában kapott birtokot, a család így ott telepedett le. Gyermekként Ticinumban nevelkedett. 12 évesen úgy döntött, felveszi a kereszténységet. Szülei ezt nem nézték jó szemmel; 15 évesen apja akaratára belépett a hadseregbe, fiatal kora miatt 4 évig egy kiképző egységnél szolgált, majd 19 évesen lett legionárius.

A feljegyzések megemlítik segítőkészségét, jóindulatát. Egy téli este éppen kilépett Ambianensium kapuján, amikor nélkülöző koldussal találkozott, akit rablók fosztottak ki és vertek meg. Saját köpenyét kardjával kettévágta, egyik felét a koldus vállára borította. Álmában Jézus jelent meg a koldusnak adott köpenydarabban. 339-ben, 22 évesen megkeresztelkedett.
Márton ezután, 341-ben kilépett a hadseregből. 360-ban visszatért Galliába. Itt a falvak lakóinak a térítésével foglalkozott. 361-ben Ligugében megalapította az első európai szerzetes kolostort.

371-ben Mártont Tours püspökévé választották meg, ő azonban tiltakozott megválasztása ellen. A legenda szerint egy libaólban próbált elrejtőzni, de a ludak elárulták gágogásukkal. Fontos hittérítő munkát végzett, a pogány falvak nagy részét megtéríteni. Életét csodák és gyógyulások kísérték.
Hivatását haláláig kitartóan gyakorolta, 397. november 8-án hunyt el.”

Album neve: Szent Mártonra emlékeztünk 2021. (21 fotó)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2

Back To Top