skip to Main Content

Megyei Diákparlament 2022

2022. november 23-án a Megyei Diákparlament gyűlésén vettem részt. 36 iskolából 26 iskola képviseltette magát ezen az ülésen. A mai napon összesen négy napirendi pontról volt szól. Elsősorban Kocsis Petronella előadását tekinthettük meg, ami arról szólt, hogy miért jó a NIT-ben az az a Nemzeti Ifjúsági Tanácsban részt venni. A második napirendi pont a javaslatok, vélemények megfogalmazások, illetve felszólalások voltak, az iskolák, kollégiumok felszólalhattak milyen problémáik vannak. Nagyon sokan az iskolák hiányos felszereltségére, a termek és vizesblokkok modernizálására emeltek szót. A legtöbb felszólaló kollégista vagy középiskolás volt. Én egyenlőre nem szólaltam fel mivel most először voltam jelen, és az iskolánknak nincs nagyobb problémája. De, amire személy szerint felfigyeltem, hogy DÖK-nek lehet igényelni pénzt. Ez, szerintem minden iskolának jól jöhet. A harmadik napirendi pont az első szavazásunk volt. Itt megszavazhattuk, hogy kik legyenek a képviselői a megyének 10 delegáltat választottunk és szavaztuk meg őket, akik lesznek az ODT az az Országos Diákparlament tagjai. A negyedik, mely egyben az utolsó pont a megyei elnökök megszavazása. A 10 Országos Diákparlament – delegált közül az Országos Diáktanács Jász-Nagykun- Szolnok megyét képviselő tagjának és póttagjának megválasztása. Egy elnököt és egy pót elnököt szavaztunk meg, a sikeres szavazás után elbúcsúzott mindenki és mehettünk haza.

Burkus Lili 8b
DÖK elnök


Album neve: Megyei Diákparlament 2022. (5 fotó)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2

Back To Top