Skip to content

IGAZGATÓI HÍRLEVÉL I.

Tisztelt Szülők, kedves Gyerekek!

2020. március 16-tól (határozatlan ideig) teljesen új körülmények között folytatjuk az iskolai oktatással kapcsolatos munkánkat. E mindannyiunk számára új helyzet fokozottan megkívánja a kölcsönös figyelmet, értekezést, kapcsolattartást. Ezért a következő időszakban „Igazgatói Hírlevélben” igyekszem az általános tájékoztatást megadni Önöknek szülőknek és gyerekeknek, amelyben az iskolánk egészére vonatkozó aktualitásokat gyűjtöm össze.

Az első hírlevélben néhány általános -a jelen rendkívüli helyzetre vonatkozó- szempontot szeretnék tisztázni.

  1. Jelenleg nem rendkívüli szünet van, hanem úgynevezett tantermen kívüli oktatás. Ez azt jelenti, hogy a járványügyi helyzetre tekintettel a tanulók nem látogathatják az oktatási intézményt, ezért otthon tanulnak tanítóik tanáraik vezetésével, és digitális módon zajlik az oktatás. Tehát „van iskola”, még ha hétfő óta nem is a szokványos módon megy a tanév. Ehhez kapcsolódóan kérem a Szülők segítségét, hogy erre ők is hívják fel -főleg a nagyobb gyerekek- figyelmét. Jó gyakorlat a továbbiakra, hogy akik tudnak önállóan tanulni, vagy van otthon segítség, hétköznap 8.00 és 13.00 óra között foglalkoznak a tanulással. Ezt onnan nézve érdemes elsősorban betartani, hogy több településen tapasztalható volt, hogy bizonyos tanköteleskorú gyerekek egész nap az utcán, köztereken vannak, ami nagyon nem ajánlatos. Érdemes tudni, hogy a rendőrség munkatársai is próbálnak segíteni e helyzetben úgy, hogy hétköznap a fenti időben utcán lévő gyerekeket, fiatalkorúakat kérdőre vonják, igazoltatják. Ezzel egyrészt a járványügyi intézkedéseket, másrészt a tankötelezettség teljesítését segítik.
  2. Érzékeljük, hogy sok családban okoz feszültséget, nehézséget ez az új helyzet. Higgyék el, minden osztályfőnök, tanító és tanár azon dolgozik, hogy a legmegfelelőbben tudjuk biztosítani a mindannyiunk számára megváltozott körülmények közötti oktatást-nevelést. Kérem, jelezzenek az osztályfőnököknek, pedagógusoknak, mert ahány család, annyi körülmény, hogy senki számára ne okozzon kezelhetetlen terhet a gyerek iskolai előrehaladása.
  3. A  gyermekfelügyelet kérdéséről: mivel tanítási időszak van, amennyiben gyermekfelügyeletet kér a szülő, tanítási napon 8.00-tól 17.00 óráig biztosítjuk a felügyeletet tanulóink számára. De egyértelműsítsük: a Kormány azért döntött az iskolán kívüli oktatásról, mert járványügyileg egyértelműen az az előnyös, hogy gyerekek, felnőttek ne legyenek együtt nagy létszámban. Gyermekfelügyeletet tehát az a szülő igényeljen gyermekének, aki munkahely mellett nem tudja megoldani gyermeke napközbeni felügyeletét.
  4. A gyermekétkeztetés rendszere az első naptól kialakult és működik. A rendelés rendje külön hirdetményben található, amelyre -kérem- figyeljenek oda.
  5. Az aktuális tudnivalókról látogassa iskolánk weblapját a szgyki.hu helyen, illetve az iskola Facebook oldalát.

Figyeljünk és számítsunk egymásra!

 

Jászalsószentgyörgy, 2020. március 23.

Tisztelettel:

Tarnai Mihály

igazgató

Back To Top