Skip to content

Étkezési beiratkozás 2020-2021

Tisztelt Szülők!

Étkezési beiratkozás:

A 2020/2021. tanévi étkezésre kizárólag étkezési jelentkezési lapot kitöltve, szülő által aláírva lehet jelentkezni. A gyerekeket nem vezetjük át automatikusan az előző tanévről.

Étkezésre beiratkozni tankönyvosztáskor, augusztus 24-én és 25-én lehet. Az a tanuló, aki legkésőbb augusztus 28-án nem iratkozik be étkezésre, szeptember 1-én nem kaphat étkezést.

Kérjük, hogy a kedvezmények igénybevételéhez szükséges, még intézményünkhöz el nem juttatott igazolásokat hozzák magukkal. (gyermekvédelmi határozat, tartós betegséget igazoló orvosi igazolás)

Ételallergia esetén kérjük a Szülőket, hogy tájékoztassák az iskolát. Diétás étkezéshez orvosi igazolás szükséges!

Az elmúlt tanévhez hasonlóan, szeptembertől az étkezési térítési díjak befizetése a tárgyhóban történik. A számla a teljes hónap összes tanítási napjára készül, hiányzás esetén a következő hónapban kerül levonásra.

A befizetés napjait havonta az iskola honlapján – www.szgyki.hu – illetve az iskola bejáratánál tesszük közzé.

A számlábam csak érvényes, legkésőbb a befizetés időpontjában leadott igazolások alapján tudjuk a kedvezményeket figyelembe venni.

 • Normatív kedvezményként kell biztosítani (Gyvt. 21/B. §):
 • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő gyermekek számára az intézményi étkezési térítési díj 100%-át. Igazolása az önkormányzat által kiadott gyermekvédelmi határozat.
 • nevelésbe vétel esetén az erről szóló határozat.
 • három- vagy több gyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át. Igazolása a MÁK által kiadott családi pótlékról szóló igazolás.
 • fogyatékos vagy tartós beteg gyerek után az intézményi térítési díj 50%-át. Igazolása a MÁK által kiadott családi pótlékról szóló igazolással vagy MÁK orvosi igazolással.

 

Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani

 • óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, ha
 1. aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
 2. ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
 3. ac) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
 4. ad) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át vagy
 5. ae) nevelésbe vették;

 

A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.

Amennyiben a rendszeres gyermekvédelmi határozat nem kerül időben meghosszabbításra, a gyermekvédelmi kedvezménnyel le nem fedett napokat ki kell fizetni.

Iskolánkban egyszeri (ebéd) vagy háromszori (tízórai, ebéd, uzsonna) étkezésre van lehetőség.

  Óvoda Általános iskola

Teljes díjas (100%)

Általános iskola

50 % kedvezmény

Ebéd 349 Ft/nap 174,5 Ft/nap
Tízórai, ebéd, uzsonna 409 Ft/nap 505 Ft/nap 252,5 Ft/nap
Diétás tízórai, ebéd, uzsonna 588 Ft/nap 706 Ft/nap 353 Ft/nap

 

A normatív kedvezmény csak a kedvezmény jogosultságát alátámasztó igazolás intézmény részére átadását követően vehető igénybe!

 

 

Jászalsószentgyörgy, 2020.08.18.

 

 

Tarnai Mihály

igazgató

Back To Top