Skip to content

Elsőáldozás 2023

A jászalsószentgyörgyi Szentháromság Római Katolikus templomban 2023. május 21.-én, Urunk mennybemenetele napján 18 gyerek először vette magához az Oltáriszentséget.
Az elsőáldozás olyan találkozás, amely életük végéig meghatározza Jézushoz való viszonyukat, a Vele való állandó kapcsolatukat. Az elsőáldozó nem csupán egy szentséggel tudhat többet magáénak, hanem Jézus a szívébe költözik, s ezáltal egyre mélyebben megismeri a hit szépségét.
Erre az első találkozásra és a későbbi gyakori szentáldozásra a gyerekek nagyon sokat készültek. A felkészítés követelménye volt a rendszeres, szentmisén és hittanórán való részvétel. Az elsőáldozást megelőző szombaton a gyerekek először részesültek a bűnbocsánat szentségében. Ezen a napon került sor a templom feldíszítésére is. Köszönöm a szülőknek és mindenkinek, akik felajánlásukkal, segítségükkel részt tudtak ebben vállalni.
Másnap még a természet is velünk ünnepelt. A gyerekek nagy lelkesedéssel és izgalommal várták az elsőáldozás boldog pillanatát. A szentmisén a Szent-György Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusaiból és tanulóiból álló énekkar – Petőné Tóth Fekete Katalin vezetésével Urbán Tamás és Bajzáth Attila gitárosok kíséretében – énekelt az elsőáldozóknak. Ezúton is szeretném megköszönni, hogy énekeikkel, zenéikkel még szebbé, meghittebbé tették ezt a napot.

A szentmise kezdetén mi szülők áldást kértünk gyermekeinkre:

„Istenünk, áldd meg gyermekünket, hogy élete váljék a Te dicsőségedre, a mi örömünkre, saját üdvösségére és az emberiség javára”,
majd ezt követően a gyermekek szóban és énekben hangot adtak hitüknek és örömüknek. A prédikáció után került sor a keresztségi fogadalom megújítására. „Valamikor szüleitek hoztak el benneteket a templomba, hogy a keresztség által Isten gyermekei legyetek. Akkor ők vallották meg hitüket és erre a hitre kereszteltünk meg titeket. Most eljött ez a szent nap, amikor már saját magatok jöttetek ide, hogy találkozzatok Jézus Krisztussal, a mi Istenünkkel a szentáldozásban. Ez a találkozás őszinte, szerető hitet kíván tőletek. Ezért újítsuk meg a keresztségi fogadalmunkat, ti immár saját szavaitokkal és elhatározásotokkal.”
Köszönjük Soós Tamás esperes-plébánosnak a gyerekek első szentgyónásukban való támogatá/sát és a szép ünnepi szentmisét.
Hálás köszönet a gyerekeinket felkészítő hitoktatóknak és hittanárunknak, Markó Juditnak, hogy ezt az ünnepet jelenlétével, szeretetével és imádságával szebbé tette számunkra és hogy ez a nap gyermekeink számára igazán ünnepivé és emlékezetessé válhatott.
Kedves elsőáldozók, nektek csak annyit kívánok, hogy jól megjegyezzétek: a szentáldozás nem befejezése, hanem gyönyörű kezdete egy egész életre kiható folyamatnak.

Törőcsikné Tóth Erika


Album neve: Elsőáldozás 2023. (5 fotó)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2

Back To Top