skip to Main Content

Elsőáldozás 2018.

Az első áldozás tulajdonképpen nem más, mint az első találkozás az Eucharisztiában jelenlévő Jézussal. Elsőáldozók azok a gyermekek lehetnek, akiknek szülei kérik ezt a lelkipásztortól, és akik meg vannak keresztelve, ugyanis a keresztség a „szentségek kapuja”. A gyakorlat azt mutatja, hogy legkorábban, harmadik osztályban a legcélszerűbb a gyermekeket az első szentáldozásra felkészíteni. Ekkor a legfogékonyabbak a Jézusról szóló tanítás befogadására. Az elsőáldozást hitoktatás előzi meg, valamint az áldozás fontos feltétele a vasárnapi szentmiséken való rendszeres megjelenés. Az iskolában, a hittanórákon Markó Judit hittanár segítségével sajátították el a gyerekek azt a tudást, amellyel „naggyá” váltak e fontos szentség felvételéhez. Az áldozásra 2018. június 3-án Soós Tamás plébános vezetésével a szentmisén került sor. A gyerekek előző nap az első szent gyónásuk alkalmával megtisztították lelküket, hogy a szentmise keretei között tiszta szívvel és lélekkel tudják fogadni az Úr Jézus testét és vérét a szent áldozás alkalmával. A lelkük tisztaságát tükröző fehér ruhába öltözött gyermekek egy-egy szál fehér rózsával vonultak be a fehér virágokkal szépen feldíszített templomba az Úrnapi nagymisére. Tíz kisgyermek járult először szent áldozáshoz, újította meg keresztségi fogadalmát. Az elsőáldozók számára elkezdődött valami, amit mi keresztény életnek hívunk.

Az elsőáldozó gyermekek szülei nevében megköszönöm Markó Judit hittanárnak és Tamás atyának a felkészítést és a szívet-lelket melengető szép ünnepet.

Mi is kérjük Isten áldását további munkájukra!

Farkasné Bathó Éva

[srizonfbalbum id=58]

Back To Top