Skip to content

Álláshirdetés

A Szent György Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

pályázatot hirdet

 

1. Az alábbi munkakörök betöltésére:

– történelem-bármely szakos tanár

– magyar-bármely szakos tanár

 

2. A munkaviszony időtartama:

2021.06. 30-ig tartó határozott idejű, teljes munkaidős munkaviszony.

 

3. A munkavégzés helye: Szent György Katolikus Óvoda, Általános Iskola és AMI, 5054 Jászalsószentgyörgy, Rákóczi út 1.

 

4. A munkakör keretében ellátandó feladatok:

A meghirdetett pedagógus munkakörre jogszabályban előírt feladatok ellátása az intézmény szabályzatainak, pedagógiai programjának és a munkáltatói jogokat gyakorló intézményvezető utasításainak megfelelően. A munkaviszonyra a Munka Törvénykönyve és a vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései irányadóak.

 

5. Pályázati feltételek:
– büntetlen előélet;

– magyar állampolgárság;

– foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll;

– teljes cselekvőképesség;

– jogszabályban előírt szakképesítés.

 

6. A pályázat benyújtásakor átadandó iratok, igazolások:
– jogszabályban előírt végzettséget igazoló okiratok;

– szakmai önéletrajz;

– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy a kiadására irányuló kérelem benyújtásának igazolása;

– katolikus plébános ajánlása.

 

7. A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. év augusztus hó 24. napjától.

 

8. A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos.

 

9. További információk: Tarnai Mihály intézményvezetőtől az +36-30-395-1896 telefonszámon és igazgato@szgyki.hu e-mail címen.

 

10. A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton a következő címre: 5054 Jászalsószentgyörgy, Rákóczi út 1.
– Elektronikusan a következő címre: igazgato@szgyki.hu

Back To Top