Skip to content

8.a osztály Védőszentje

  1. szeptember 30-án reggel a 8.a osztály megemlékezett az osztály védőszentjéről Szent Jeromos áldozópap és egyháztanítóról.

Jeromos Biblia fordító, őt a Vulgata atyjának is nevezik.

349 tájékán született Dalmáciában, Stridon helységben, eredetileg Sophronius Eusebius Hieronymus volt a neve. Vallásos szülői alapnevelést kapott, nagy világi műveltsége volt: latin, görög. Nagyon szerette a latin klasszikusokat. Rómában a katakombákban elmélkedett, majd érett korában megkeresztelkedett, maga Liberiusz pápa keresztelte meg.

A mai Németország területén, Trier környékén ismerkedett meg a remete élettel, majd a keleti remeteséggel barátkozott. 374-ben Antiochiában súlyos beteg lett, utána két évig igen szigorú remete életet élt, és görögöt, hébert, valamint arámot tanult. 382-ben Rómába ment, már mint pap Damazusz pápa titkára lett. Latin nyelvű Szentírás-fordítást kellett készítenie, ezen kívül széleskörű és hatásos lelkipásztori munkát végzett. Női szerzetesi közösséget is igyekezett keleti mintára szervezni, emiatt irigyei támadtak, áskálódások, vádaskodások céltáblája volt.

Hirtelen elhatározással Egyiptomba, Izraelbe, végül Betlehembe ment, itt kolostort épített. A Születés Barlangja közvetlen szomszédságában élt, tovább tanulta a hébert, éjszakánként egy rabbi 1-1 aranyért tanította. Szentírásfordítást készített, fordítását Vulgata néven ma is használja az Egyház. Sokat olvasott (Szent Ágoston szerint: minden megírt könyvet elolvasott!) Kemény küzdelmet folytatott a tévtanítókkal: szerzetesi életről, papi szüzességről, Szűz Mária méltóságáról, a szentek, és az ereklyék tiszteletéről, a krisztusi kegyelem szükségességéről. A pelagiánusok gyújtogatása elől futva menekült. Jó emberei egymásután meghaltak körülötte. Mindezek ellenére töretlen szellemi erővel dolgozott, boldog halált élt 420. szeptember 30-án. A Maria Maggiore templomban nyugszik, Rómában. A négy egyházatya egyike.

Példája: Soha ne szűnj meg igaz célodért harcolni!

forrás: Katolikus Egyház; Szentek

https://archiv.katolikus.hu/szentek2/SZENTEK/00000132.HTM

 [srizonfbalbum id=132]

Back To Top