skip to Main Content

Néptáncosaink a Keresztény-bálban 2020

Idén 15. alkalommal búcsúztattuk el a farsangi időszakot a Keresztény-bállal. A rendezvényen a Sodrás népzenei együttes is megtisztelt bennünket színvonalas előadásával. Különleges alkalom volt ez az iskola néptáncosainak, hiszen élő zenére mutathatták be színes műsorukat, a moldvai csángó táncok közül a kezest, kecskést, az ördög útját, a hoinát és a bulgárost. A gyerekek szorgalmasan gyakoroltak hónapokon keresztül erre a napra, vezetőjük Szűcsné Urbán Mária, a Viganó Alapfokú Művészeti Iskola igazgató asszonya nagy türelemmel és szeretettel tanította meg nekik a fent említett produkciókat. Köszönjük szépen, hogy a hagyomány őrzés és a tánc szeretetét átadta diákjainak. Meghatódva figyeltem a gyerekek táncát, hiszen ez volt a kisfiam első fellépése is. A műsort követően a finom vacsora elfogyasztása után, a Bellami együttes húzta a talpalávalót.

Köszönjük Soós Tamás plébános atyának, hogy lehetővé tette az esemény megrendezését, az iskolának a helyszín biztosítását, Markó Juditnak, a szervezést és az est háziasszonyi teendőinek ellátását, Kovácsné Kerekes Bernadettnek, hogy évről-évre elvállalja a jegyek értékesítését, az egyházközösségi tagoknak önzetlen munkájukat. Végül, de nem utolsó sorban külön köszönet illeti azokat a jó szándékú, szorgalmas embereket, akik részt vettek a mulatság utáni takarításban is!

Dr. Kovácsné Vámos Rita

Néptáncosaink A Keresztény-bálban 2020
Back To Top

TÁJÉKOZTATÁS

A kormány rendelete alapján a járványhelyzetre való tekintettel

2020. MÁRCIUS 16-TÓL, HÉTFŐTŐL AZ ISKOLÁBAN

 „TANTERMEN KÍVÜLI DIGITÁLIS MUNKAREND” LÉP ÉRVÉNYBE, VAGYIS A GYERMEKEKNEK OTTHON KELL MARADNIUK.

Mindannyiunknak alkalmazkodnunk kell a váratlanul kialakult helyzethez.

A tanulókat érintő változásokról az osztályfőnökök küldenek tájékoztatást a szülőknek elektronikus úton.

Kérjük a szülőket is, hogy az intézménnyel az elektronikus kapcsolattartást részesítsék előnyben.

Az aktuális információkat igyekszünk hétfőtől az iskola honlapján is közzétenni: www.szgyki.hu

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

iskolavezetés