skip to Main Content

tanító, természetismeret műveltségi terület
tanár, magyarnyelv és irodalom
felsős munkaközösség vezetője
7.a osztályfőnök

Telefon: +36/30/558-3394
olaszaniko@szgyki.hu

Fogadóóra: páros hét: hétfő 13.00-14.00
páratlan hét: hétfő 13.00-14.00

Back To Top