skip to Main Content

tanító, gyógypedagógus

Telefon:+36/30/558-3395

pentek.gyorgyne@szgyki.hu

Fogadóóra: páros hét: szerda 15-16
páratlan hét: szerda 15-16

Back To Top